Futuristische droom


Hoe lichtend kwam uit de nacht deze dag
horizon tot horizon als brandend vuur
alsof de schoonheid van een vrouwenlach
ontwaakt in puurheid van veld en natuur.

Wolken langs een lucht van azuren blauw
gewichtloos zwevend door het ruime zwerk
de velden parelend bedekt met dauw
de landman spoed zich vroeg reeds naar het werk.

Nog slaperig open ik het gordijn
en rek stevig mijn ledematen uit
wens niets dan één met het leven te zijn
op deze dag die mijn vreugde niet stuit.

Ach, ’t was allemaal droom in deze tijd
ik draai me nog om in barre wintertijd.

Geef mij steeds nieuw vertrouwen


Waartoe leidt het licht
dat U wilt laten schijnen
als mijn pijn niet zwicht
angsten niet verdwijnen.

Wat helpt Uw hand
waarmee U mij wilt steunen
als ik zonder verstand
weiger op U te leunen.

Leidt mij toch door dat licht
dat Uw op aard laat schijnen
zodat ik door schuld ontwricht
niet hopeloos weg zal kwijnen.

Laat mij toch vertrouwen
op Uw goedheid en erbarmen
zodat ik op U wil bouwen
en mij overgeef in Uw armen.

Toon mij dan door Uw gena
dat U mij steeds wil leiden
en waarheen ik dan ook ga
niet eindloos hoef te lijden.

Kwetsbare opstelling


Als al mijn gedachten
in woorden waren te vangen
zielenroerselen zichtbaar zijn
emoties tastbaar waren

was ik omgeven door aureool
van vele fragiele kleuren
in alle tinten transparant
met open strijdbaar vizier

al mijn gedachten wil ik delen
en mijn woorden schenk ik u
transparant maar niet fragiel
standvastig aan mijn standpunt.