Levensessentie


Gedreven om liefde te geven
boog ik mijn knieën voor de Heer
vroeg Hem om in dit leven
het kwade te verdrijven telkens weer.

Hoe anders was het antwoord
dan ik had verwacht,
“Je bede heb Ik gehoord,
maar jezelf schonk Ik de macht

je eigen keuzes te bepalen
voor Mij dan wel voor het kwaad
kom bij Mij dus de steun halen
en strijd voor liefde tegen haat”.

Dus trek zelf de consequentie
uit het leven dat je kiest
daar ligt namelijk de essentie
of je wint of verliest.

Waar ik niet vind


Mijn handen strekken naar U uit
en ook mijn hele verlangen
als ik stil in mijn gedachten
onrust voel van vele jaren
waar steun mij geen soelaas in bood.

Neem mijn handen bedek mijn hart
laat mij niet eenzaam kwijnen
als ik niet zeker van U ben
zou ik toch immers niet zoeken.
Ik zoek, weet dat Ú mij zult vinden.

Alfa en Omega


Eerst geborene uit een maagd
verwekt zonder aardse vlekkenis
op de wijze zo God behaagd
kind dat zo onschuldig is.

Mens gebleven zonder zonden
rein en vlekkeloos voor de wet
waarin nooit een smet gevonden
toch door mensen opzij gezet.

Veracht, verafschuwd en versmaad
veroordeeld zonder schuld
hebt U zonder klacht of haat
Uw goddelijke taak vervuld.

Eerst geborene uit de dood
U hebt de vijand verslagen
omdat U elke zonde weerstand bood
zie ons aan in welbehagen.

Niet alleen mijn ego


Geef mij stilte van de natuur
de grootheid van de schepping
van de morgen tot ’t avonduur
de dank aan wie ik dit ontving

geef mij warmte van zonnestralen
velden die wijd en zijd getuigen
luchten en wolkenvelden die verhalen
over de Heer waarvoor zij juichen

en al juich ik mee in de vrede
waarin ik hier mag leven
klinkt toch gelijke tijd mijn bede
“Heer wil dit overal op aarde geven”.

Zie en hoor mij


Stille plek diep in mijn hart
hunkerend naar woorden
door eenzame strijd verward
waar geen liefde daden gloorden
hoor mijn ziel in diepst verlangen
troostwoord dat mij wil geleiden
met blijde klanken van gezangen
op ‘t zware pad naar mijn verblijden

neem dan mijn hand zo hulpeloos
om redding en liefde uitgestoken
en laat mij hier niet nodeloos
van Uw genade zijn verstoken
laat mij ook zingend verder gaan
naar waar vrolijke zangen klinken
dat ik niet bedroefd alleen blijf staan
laat mij van Uw levend water drinken.

Twijfel overwinnen


Als mijn hart een lied zingt U ter eer
laat het zijn als vogels in de bomen
die vol overgave tot U komen
U lovend keer op keer.

Geef mij dat ik ook in die zekerheid
van Uw almacht zal getuigen
mij voor Uw grote liefde buigen
ootmoedig en in dankbaarheid.

Wees dan mijn steun, mijn rots,
mijn heil waarop ik kan bouwen
mijn vriend die ik altijd kan vertrouwen
als mijn woord, mijn trots.

Hoor dan mijn aller-diepst verlangen
het pad te vinden naar Uw troon
gewezen door Uw eigen Zoon
wat moet ik zonder U aanvangen.

Twijfelaar


Schenk mij de rust en vrede
die U in ruime mate hebt belooft,
ja bezworen onder ede
heb ik daar altijd in geloofd.

Geef mij Uw woord als waarachtig
bewijs dat U mij werkelijk ziet
dan ben ik niet meer twijfelachtig
om te gaan naar zeker verschiet.

Laat mij het antwoord horen
op vragen die ik zo dikwijls stel
dan voel ik mij niet zo verloren,
weet dat ik voor U nog steeds tel.

Hoe kan ik hulp zijn voor mensen
als U mijn steun niet bent
voor iedereen het beste wensen,
speciaal voor wie U niet kent.

Elke nieuwe dag


Zo U deze dag ontstak met stralende zonneschijn
laat ook dat licht zo schijnen in ons hart
ten teken dat U dagelijks bij ons zult zijn
ons beschermen wilt voor ellende, angst en smart.

Dat wij ook voelen in die warmte van de zon
die stralend aan de hemelkoepel staat
goedheid, liefde en gena van U als levensbron
en dat U zo ook op alle wegen met ons gaat.

Als ik niet meer bidden kan


Heer, als ik niet meer bidden kan
wilt U mij met Uw Geest dan helpen
houd U mij met liefde in Uw ban
wil, o Heer, mijn bloedend hart stelpen.

U biedt ons steeds weer Uw hulp aan
nooit zullen wij aan U te veel vragen
tot U te komen bereid U Zelf de baan
en maant ons als wij onze pas vertragen.

U hebt gezegd tot U steeds te komen
te vragen wat voor ons het beste is
het goede hebt U ons nooit ontnomen
bij U Heer treft ons geen enkel gemis.

En toch verstomt zo dikwijls onze vraag
gewoon omdat wij niet genoeg vertrouwen
wij weten ‘t, Heer, U helpt ons graag
maar wij willen zelf een Babel bouwen.

Leer ons weer bidden door Uw Geest
en genieten van de gaven van Uw ranken
dan vieren wij op aarde weer Uw feest
leren wij ook daadwerkelijk weer danken.

Het kleine boompje achter in de tuin

Ach was ik dat kleine boompje
daar helemaal achterin Uw gaard
aan de oever van smalle stroompje
in luwte van grote bomen bewaard

mocht ik daar schaduw schenken
en geven volop vree en rust
aan dieren die daar komen drenken
gezond en voor het oog een lust

een boompje waaraan bloesems bloeien
als een boeket een lust voor ’t oog
en waaruit later de vruchten groeien
alleen bestemd voor boven de hemelboog

dat die vruchten eens Uw tafel sieren
door U Zelf daarvoor uitgezocht
en als Uw gasten het feestmaal vieren
U daar dan ook lof voor oogsten mocht.

Geef mij wijsheid boven kennis


Geef mij wijsheid
wijsheid dat leed verzacht
ik hoef geen kennis
kennis geeft slechts macht
macht geeft verdrukking
voor hen die men veracht

geef mij de wijsheid
die menselijkheid heet
steeds gedienstigheid
vol liefde en geluk
geen hoogmoed
of heerschappij
maar zachtmoedigheid

geef mij bovenal
blijdschap en vertrouwen
zodat ik U loven zal
als een onwetend kind
die zonder kennis
wijsheid door Uw liefde
op zal bouwen.

Gebed om steun bij het gebed


Heer geef mij het oog waarmee U wilt dat ik zie
geef mij het oor waarmee U wilt dat ik hoor
geef mij de tong waarmee U wilt dat ik spreek
geef mij de geest waarmee U wilt dat ik U dien.

Heer laat mij zien zoals U wilt dat ik zal zien
laat mij horen zoals U wilt dat ik zal horen
laat mij spreken zoals U wilt dat ik zal spreken
laat mijn geest dienen naar Uw wil alleen.

Dan Heer, zijn mijn ogen een licht voor U
mijn oren zullen naar Uw wil horen
mijn tong wil Uw loflied zingen
en mijn geest en hart willen Uw woning zijn.

Amen