Onbegrip en troost van hemelvaart


Wij wilden U hier houden op aard
maar U wist dat de tijd was gekomen
terug te keren naar hemelsparadijs
en weer bij Uw Vader thuis te komen.

Ach, erg bedroefd waren wij wel
we konden geen voorstelling maken
hoe het zou zijn zo zonder U
als wij U niet konden horen of aanraken.

Ook hadden wij geen flauw idee
van wat U bedoelde dat U op zou varen
wij wilden op de wereld met U mee
maakten zorgen dat wij eenzaam waren.

Maar opgevaren bent U op een wolk
voor de ogen van Uw vrinden
om troost voor ons te halen
waarin wij later elkaar zouden vinden.

Onze voorspraak


Uw thuisreis naar Uw Vaders huis
waarheen U op wolken bent gevaren
nu zittend aan de rechterzij
van Zijn hemeltroon
geprezen door de engelscharen
als Zijn enige ware Zoon.

O Heer, U bent verrezen
als een ware held en vorst
sindsdien hoeven wij niet te vrezen
want U hebt onze last getorst
U bent nu onze voorspraak
en pleit ons bij Uw Vader vrij.

Poort tot de hemel


Een lucht zo donker en grauw
met sombere tranen
geen warmte, geen licht, geen blauw,
waardoor geen zonnestralen banen.

Maar zacht kwam er een stille wind
en sombere wolken vervlogen
de hemel veranderde in blauwe tint
een regenboog straalde voor mijn ogen.

Zou langs die boog mijn Heer zijn opgegaan
ver boven aardse wolken
tot waar Hij voor Zijn Vader zal staan
als voorspraak voor alle volken.

Ik heb Hem heen zien gaan


Ik begrijp het niet Hij is weggegaan
maar zo duidelijk hoor ik Zijn stem
ik zag Hem daar bij de engelen staan
op wolken werd Hij ten hemel gedragen

ik hoor Hem of Hij nog naast mij staat
mij in liefde en genade steeds wil dragen
en mij nooit in eenzaamheid achterlaat
Zijn aanwezigheid hoef ik slechts te vragen

Hij is verrezen naar Zijn Vaders huis
om daar voor ons een plaats te verwerven
vergeven heeft Hij ieders aandeel in het kruis
doet elk in Zijn Geest het Koninkrijk beërven.