Gelijkheid, broederschap, democratie


In zelf wegcijferen zochten wij vrede
in wijsheden van onze ouderen
en vriendschap binnen samenleving
bescheiden opstelling en rechtvaardig delen.

Overleven telt in deze maatschappij
niet het modale maar ver daarboven
alleen de enkeling vaart wel daarbij,
de rest kan stikken, “Niet te geloven!”.

Levensbranding


Wat is het toch dat zelfs
eiken buigen laat
de trotse kruin doet hangen
het gras onstuimig
over vlakte in regelmaat
als golven voortbeweegt
en water opspat
tot schuimende branding.

Zo vind ik ook dikwijls
gejaagde onrust in mijn ziel
als word ik opgedreven
met golven van onzekerheid
of waarin ik mijn hoofd
moet buigen voor mijn onbegrip
mijn rust opspat als water
dat woest en schuimend

door de branding gaat.