Waar zal ik mijn gedachten stallen


Wellicht mag het u reeds lang zijn opgevallen
mijn brein verdeelt in cijfers en getallen
afstanden tussen het noorden en het zuiden
hoe men maaltijd in oost of west zal kruiden.

Mijn hersenspinselen gaan langs de evenaar
waar aarde balanceert als op strakke snaar
reizen van kou op de pool naar warme tropen
waar mijn gedachten gaan is niet te lopen.

Doodvermoeid word ik van alle aspiraties
vooral als ik denk wat ik nog denken ga
en dan krijg je ook nog drukte met relaties

besef dat ik midden in het leven sta
al weet ik door die chaos echt niet meer precies
hoe mijn gedachten moet stallen in proza

Levensbranding


Wat is het toch dat zelfs
eiken buigen laat
de trotse kruin doet hangen
het gras onstuimig
over vlakte in regelmaat
als golven voortbeweegt
en water opspat
tot schuimende branding.

Zo vind ik ook dikwijls
gejaagde onrust in mijn ziel
als word ik opgedreven
met golven van onzekerheid
of waarin ik mijn hoofd
moet buigen voor mijn onbegrip
mijn rust opspat als water
dat woest en schuimend

door de branding gaat.

Wereldbrand

Leven in economische crisis
van ene monetaire ramp naar ander
crashes op de beurzen
failischementen op de bank

Overal politieke onrust
oorlogen opstand en geweld
onvrede over socialestatus
angsten voor intergratie

Multiculturele invloeden geweerd
wat vreemd is wordt gemeden
individualisering nekt het volk
alleen voor eigen ego wordt gestreden

Liefst blijf ik in mijn eigen hoekje
heb zo zelf mijn gedachtengang
zoek de vrede en rust in mezelf
om dat te vinden duurt dikwijls

al een leven lang.

Waanzin van proza

Hij kijkt rond of niemand hem zal horen
en trekt een scherm tegen zichtbaarheid
briest heel zijn gram en waant zich niet
verloren door eenzaamheid of zwijgplicht
hem ooit opgelegd tot helderheid klaart.

Vertrapt planten en bloemen in bagger
maar denkt daarbij aan schoon gedicht
terwijl klanken als van bazuinen hem
ontvlieden die duister verdichten waar
juist zwijgzaamheid helderheid baart.

Stil luisteren oren naar weemoed en pijn
klanken in angst en siddering uitgesproken
die aandacht en schoonheid zoeken of
met heftig verweer zijn band verwijderen
waarmee alle verlangens gebonden zijn.

EU-gelijk


Reddende engelen in EU-verband
storten bakken geld in Griekenland
problemen zijn daarmee verdwenen
Griekse reders blijven op de benen

Hoera, Europa’s eenheid is gered
met z’n allen in één ganzentred
op naar vaststaand faillissement
na gedane zaken beuren we geen cent

word ons straks verteld door overheid
tja ’t ligt niet aan ons beleid
delen mee met uitgestreken snuiten
naar je euro’s kun je fluiten.

Doei !


Een groet aan u allen mijn gelieven
het harte bloed ten afscheid mij zo zeer
tot diepst beroerd is thans mijn ziele teer
ik wil u door aanwezigheid niet ontrieven

mijn tenten sla ik helaas wel elders op
enige tijd zal ik wel anders toeven
dan tussen koeien en boerenhoeven
vermaken ander-halve-man en paardenkop

vaarwel o allen die mij niet zullen missen
gij redt u zelve wis en zeker wel
als dat niet zo is zou ik me zwaar vergissen

ik ga vertrekken met geluid van toeter en bel
of ik terugkom zal ik nog wel beslissen
voor enige dagen is ’t echter. Vaarwel !

Alles fout ?

220px-Kabinet-Rutte_II220px-Kabinet-Rutte_II

Toch wil ik het nu eens opnemen voor de politiek.
Ik weet ‘t….., er is legio kritiek.
Maar is dat nu wel allemaal terecht?
Bedoelen ze het nou echt zo slecht?
Zouden ze nou echt alles fout doen?
Zitten ze nou echt alleen maar om de poen?
Persoonlijk geloof ik niet dat premier Rutte
de hele dag op kantoor zit te dutte.
En mocht het kabinet dreigen te knappen,
zal Timmerman het wel weer oplappen.
Nee, we moeten het met z’n alle eens leren
zij moeten een moeilijk landje regeren.
Als je ooit, zoals ik, met politiek te maken hebt gehad
weet je van de “Hoed en de Rand” wel wat,
maar een openbare bestuurlijke functie zal ik weren
want je zult het snel genoeg leren
bij een baantje ergens “en publiek”
doe je ’t nooit goed, krijgt altijd kritiek.