Levenslast

You have temperature, darling. Careful senior woman is touching forehead of her sick husband by hand. Sad man is sitting on sofa and holding glass of water. Copy space

Ontdaan van vreugde, licht en hoop in het leven
slechts blindelings staren in donkere nacht
ach liefde, vriendschap, begrip, het duurt zo even
mensen zwelgen in arrogantie en macht

wie heeft ooit aan vredig verzoenen gedacht
niet de fouten gezien van zijn medemens
daar geholpen waar dat van hem werd verwacht
meer nog vernedert men elkaar intens

ergens leeft bij iedereen de stille wens
te leven in een wereld vol rust en vrede
in ieder verlangen ligt ergens een grens
om die te overschrijden zonder rede

zal altijd een oorzaak zijn voor het verdriet
een stille wanhoop die men bijna niet ziet.

Laatste loodjes


De avond valt in sombere schijn
voelt ook mijn hoofd alsof traag
verdwijnt warmte en kracht
en zakt langzaam naar de nacht
het grauwe licht wat mij omringt
alsof molensteen mijn hersenen wringt.

Geen angsten die mij toch omringen
alleen gelatenheid in grauwe tijd
waarin ieder zoekt warmte en liefde
en zijn gedachten aan verleden wijdt
voel ik mijn lichaam als gebroken
in herstellende hevige strijd.

Tja…. waarover eigenlijk


Zware nachten.

Nachten van schuilen
zuchten zonder lucht
in verdriet geen tranen
in plezier geen lach
in gedachten
geen woorden.

Zware nachten.

In bewegen
geen woelen
tranen zonder pijn
niet alleen en niet samen
hier, maar toch
afwezig zijn.

Zware nachten.

Nachten met longontsteking

Onbewust vertrouwen


Ik neem je hand
kijk in je verwonderde ogen
het schept een band
meer ligt niet in je vermogen
het moment kun je aanvaarden
al besef je niet het belang
in mijn liefde zul je niet aarden
en als ik weerkom ben je bang.

Toch neem je weer mijn hand
en zoek je weer mijn ogen
steeds schep je weer een nieuwe band
en wil je mij opnieuw gedogen.

Niet klagen


Er is zo veel dat wil bepaalt om door te gaan
Niet aan vermoeidheid of onwil toe te geven
Maar positief staan te midden van het leven
En lopen langs zelf gekozen zonnige baan

Vergeet de schaduwzijde van verleden
En ga de toekomst lachend tegemoet
Zie toch wat blijdschap en vrede met je doet
En bouw op vreugde en vriendschap in ’t heden

luister naar Chopins, Brahms of Beethoven
en woorden die zingen een lied binnenin
in noten die zweven het universum te boven

gemoed bedaart vanuit nieuwe zinderende zin
Muzen hebben weer eens opnieuw bewezen
Dat je door rust en geluk het best kan genezen.

Alzheimer

knuffelen
Verten lachen toekomst dichterbij
en tijden verdwijnen in luchtledig
verleden door gaten zo zwart
als nacht zonder kennis of weten.

Rumoer verstomt tot weeïg zwijgen
lachen stort zijn tranen uit en spreken
vraagt om stille aandacht luisteren
onwezenlijkheid in klanken.

Waar mensen waren die verzorgen
zijn nu wezens angstaanjagend vreemd
in ruimten klein als cellen tussen muren
en leven slechts vandaag tot morgen.