Geen zuil of zerk


Als ik er niet meer ben
Die tijd zal zeker komen
Begraaf mij niet in koude grond
Maar strooi mijn as
Op die plek waar ik geluk eens vond

Nooit weet men van tevoren
Hoelang de tijd nog duurt
Maar nog lang hoop ik te leven
Ik behoef geen zuil of zerk
Maar gedenk mij in mijn werk

Misschien sterf ik als berooid kluizenaar
Ik heb mijn leven geleefd
Als mens, als bon vivant,
Mijn dagen in voorspoed of tegen
Ik nam zo ’t was, met zon of regen

Voor mij geen zuil of zerk
Maar eer mij liever door mijn werk

Moeilijke zoektocht


Roep het licht vanuit duister
vraag de zon en vraag de maan
zoek de stilte en luister
waar komt ’t antwoord vandaan.

Vraag de dood naar het leven
de wereld naar al wat leeft
in aureool die liefde wil geven
weer naar waarheid streeft.

Zoek in jezelf het zonlicht
duisternis verlicht door maan
open je ogen op de dag gericht
zie, waar komt ’t antwoord vandaan.

Zoals licht z’n eigen glans heeft
de zon z’n warmte straalt
maan in de nacht zijn liefde geeft
is ’t toch dikwijls de mens die faalt.

Storm van emotie


De stilte vraagt storm te tieren
orkaan met razend geweld
daar het zwijgen zal ontsieren
de doden die zijn geteld.

Laat dan het hart schreeuwen
om rechtvaardigheid en recht
voor wezen en weeduwen
en ieder die wordt geknecht.

Schaf recht aan rechtelozen
bied hulp die behoeftig zijn
die vrijheid hebben verkozen
boven onrecht en venijn.

Geef voedsel aan de armen
laaf hen met brood en wijn
laat hen in uw huis warmen
dan zal de storm geluwd weer zijn.

“Eerlijke” beoordeling


Je moet toch wel van zeer goede huize komen
boven één ster te komen op gedichten.nl
en heel misschien lukt je dat dan soms ook wel
kun je aan zeven en een halve punt komen

maar dicht iemand je dan wel vier sterren toe
omdat hij vindt dat het toch wel iets heeft
en je daarom dan het cijfer negen geeft
vindt de ware dichter dit een zwaar taboe

razend snel honoreert hij met één ster het schrijven
zodat het gemiddelde cijfer danig daalt
tsja duidelijk verschil moet nu eenmaal blijven

zijn smaak die de werkelijke waarde bepaalt
dus oordeelt hij achter zijn bureau van ver
dat kan, uiteindelijk is hij de echte ster.

Lentedromen


Bij het ontwaken is het reeds ontstaan
verlangen om gewoon weg te dromen
nog voor ik de dekens van mij af kon slaan
of dat ik tot werkelijk besef kon komen

zware mist omgeeft mijn nog onfrisse brein
mijn halve ogen zien nog scheve dingen
langzaam vraag ik mij af of het waar kan zijn
dat zoveel ellende mij kan omringen

buiten zingt reeds een vroege vogelschaar
reeds lang aan de horizon is de zon verrezen
vandaag is ‘t eenentwintig maart voorwaar
dan kun je ook voorjaarsmoeheid vrezen.

Dus verlang ik naar de avond thans
en sleep mij door ellenlange dag
om te dromen heb ik nu geen kans
dat is iets wat pas vannacht weer mag.

Individuele mening

Close up of young adult male looking sinister or contemplative. Monotone, black and white for dramatic effect, dark and moody series. Concept image for magician in wingback chair unhappy and scheming.

In oprechtheid wil ik mijzelf wezen
als individu en eerlijk mens
in openheid terecht gewezen
heb ik geen andere wens.

Maar hoop wel op respect
in een eerlijk oordeel
waar mijn mening uw verbazing wekt
of is deze vraag voor u teveel?

Aards paradijs (Zimbabwe 2)


Zwarte parel waar is je glans gebleven
wondere schoonheid der natuur
jou was straling van de zon gegeven
van vroege ochtend tot avonduur.

Bekorend jouw heldere vergezichten
je glooiend landschap in zonneschijn
ze lokken mij tot schrijven van gedichten
zo graag zou ik nog eenmaal bij jou zijn.

Overblijfselen


Lopend over het strand
tel ik de lege schelpen
glorie van vergane tijd
hoor ik de echo
van leven dat slijt
fouten die niet
zijn te verhelpen

overstemd door branding
wind en stormen
bulderen van woeste zee
opgevuld met wrakhout
uit vervlogen jaren
karkassen wat toekomst scheen
nu geruchten weergegeven

in de echo van lege schelpen.

Nachtwake


Wakend onder rode bloesem
in stille en warme nacht
voelend streling over tere huid
geborgenheid in duister
tussen groen en parelen van dauw
alleen verzuchtend om morgen
en ontmoeting weer met jou.

Wakend in vroege nachten
angstig schuilend voor kou
denkend aan die mooie uren
die wij samen hebben doorgebracht
maar wij niet konden verwachten
dat ze niet lang zouden duren
hadden toch zoveel verwacht.

Ga…!!! Ga dan…!!!

Upset friend in the middle of a couple argument at home

Moet ik geloven
verhalen die je deed
waarom jezelf lachte
en hield mij voor imbeciel
als ik hing aan je lippen
je lichaam aanbad
omdat ik in onschuld voor je viel.

Moet ik geloven
wat jij voor waarheid zei
en mij steeds weer beloofde
waarom laat je mijn gedachte niet vrij
breng je mijn hoofd steeds op hol
stuur je elke keer weer die blik
zo verleidelijk naar mij van opzij.

Je geeft geen gevoel
dat je echt van me houdt
blijf bij die ander
dat laat me koud
je hebt genoeg onwaarheid verteld
of was ook maar iets van je liefde
echt gevoel?