Lied der liefde


Niet vaak genoeg kan men het lied ontvangen
het lied van liefde, het lied van onze Heer
dan hoort men vol geluk het troostwoord weer
in wondere tonen van schone lofgezangen

lied van liefde over heel de aarde verspreid
heerlijke zang in stilte zonder woorden
bovenaards gezongen hemelse akkoorden
vreugde en blijdschap alleen aan God gewijd

komt allen en zing dan die zang der zangen
die ons de moed weer geeft steeds door te gaan
ons elke keer weer vult met meer verlangen

vat dan onvermoeid de zware reis weer aan
al is het pad smal en dreigen vele dingen
wij gaan en zullen het lied der liefde zingen.

Iedere dag is om te zingen


Deze dag wil ik weer zingen tot Uw lof
in licht wat U zo rijkelijk wilt schenken
waarin wij al Uw liefde weer herdenken
die U ons in grote mate schonk in Uw hof

ik wil blij weer vol vreugde en verlangen
mij voegen bij Uw volgelingenschare
met hen vertellen heel de blijde mare
in woord en daad met blijde feestgezangen

zend mij Uw Geest opdat ik dit kan uiten
in mijn huis of in Uw schone natuur
begeleid door tamboerijn of met fluiten

geef Heer mij die vreugde tot mijn laatste uur
en neem mijn dank die ik zo wil bewijzen
als ik van hier naar Uw hemel op zal rijzen.

Noch links, noch rechts


Wat maakt de keuze uit voor links of rechts
Alleen de tijden leren wat is goed gedaan
Het nu verteld in feite ‘t heden slechts
Of toont de misstap in het verleden begaan.

Wie zal dan vonnis vellen over daden
Waar men de oorzaak noch ’t gevolg van kent
Misschien dat zij die zich in zelfwaan baden
‘t In hovaardij gedragen hoofd afwendt.

Wat mij betreft, ik kies mijn eigen wegen,
Niet links noch rechts, gewoon in ’t zelfde spoor
Ik zal een ander pad niet overwegen
Waar and’ren afslaan, ga ik rechtdoor.

Misschien noch goed noch slecht of zelfs verkeerd
Mijn stijl is zo, en zo heb ik ’t geleerd.