Woestijn in mij


Beklemmend was de stilte
drukkend de warmte
brandend de zon
en eenzaam was ik
gekeerd in mijzelf
in somber gepeins verzonken

toen kwam een stem
die verstoorde mijn stilte
koelde de hitte
met een hand voor de zon
stond naast mij
en richtte mij op uit ellende

beschermende schaduw
tegen brandende pijnen
troostend verkoelende bron
wind over de vlakte
Gods adem
sprak als in het paradijs

toen het leven begon.