Duistere weg


Al zoekend door de doolhof van het brein
Tussen vragen en mysteries
Leven van waarheid of schijn
Opgebouwd uit loze wind of materies

Een weg naar het eind door de nacht
Blind tastend langs blinde muren
Steeds weer benieuwd wat ons wacht
Na bange tocht van vele uren

Doch plotseling verblindend licht
Een vloedgolf van weldadig welbehagen
Doet zien waar de weg was ontwricht
Geeft het antwoord op vele vragen.

Ik hoef geen bewijs

Landscape of La Maddalena archipelago, Sardinia, Italy.

Nog steeds heeft niemand uitgelegd
Hoe wereld of leven is ontstaan
Er is zo veel gegist, zo veel gezegd
Maar hoe is ’t aller eerste leven ontstaan

Hoe is een wereld gevormd uit luchtledig niets
Waarin noch energie noch materie bestond
Van biologisch materiaal vond men noch iets
Waarop wetenschappelijk bewijs is gegrond

Maar de wereld bestaat ook zonder bewijs
En wij aanvaarden het leven
Zo het thans is zonder andere eis
Dan dat het ons in vrijheid is gegeven

De aarde draait elke dag door
En wij leven en sterven
En zijn er toch echt niet voor
Zonder de goedheid van de Schepper te erven.