Redding is nabij

Bijna zou de tijd haar catastrofale grenzen hebben bepaald. Slechts onnozele half tamme dieren die op vaderlands grondgebied rondlopen en grazen. Nou ja, de Oostvaarderplassen en de nieuwe wildernis aldaar natuurlijk uitgezonderd. Maar ook daar waren cultuurbarbaren die het nodig vonden de natuur op gewelddadige manier vet te gaan mesten.
Om het noodzakelijk natuurlijk evenwicht zichzelf te laten reguleren bleken de aldaar aanwezige vossen en zeearenden ook te weinig capaciteiten te ontwikkelen en zou in feite de wolf hier zijn intrede moeten doen. Nóch beter is beslist ook de introductie van bruine beer en zeker de lynx.
Wat nu te denken van de Veluwe waar hele roedels herten

??
en rotte’s zwijnen op onnatuurlijk verklaarbare wijze vrij hun gang konden gaan terwijl de mens, bij wijze van boeren, de bio-industrie opvoert.
Wat een verademing, zie eens aan de wolf gaat stap voor stap de lage landen in Nederland weer veroveren. Als eerste ruimt hij natuurlijk die onnatuurlijk bedreven veehouderij op. Om te beginnen met schapen die op schandalige wijze in afgerasterde stukjes weide worden gehouden. Echte snackbars voor wolven om zonder al te veel moeite zich vet te vreten en de boeren de kadavers op te laten ruimen.
Verder wordt hun tafeltje ook nog rijkelijk gedekt met kalveren die met de moeders heerlijk vrij in de weide buiten mogen lopen. Dat is zo’n hartverwarmend liefelijk gezicht. Vooral geeft het natuurlijk veel voldoening dat het weer een wolvenfamilie ten goede zal komen.
Uiteindelijk zijn wij mensen toch geen carnivoren maar toch herbivoren. Of vergis ik me nu? En kunnen wij ons voeden met groente, gras en boombladeren.
Laat de herten en zwijnen op de Veluwe maar aan de wolven, bruine beren en lynxen.
Weet u wat? We maken van heel Oost Nederland één groot natuurreservaat. In het westen natuurlijk niet. Uiteraard moeten er toch “Aapieskijkers” overblijven die dan ook nog van achter één of ander bureau precies weten wat gebeuren moet om de wolven, bruine beren en lynxen niet te veel bewegingsruimte te ontnemen. Het overschot aan mensen, ahum boeren, zal van tijd tot tijd dan wel eens afgeschoten moeten worden.
Behalve verrijking van de natuur geven al deze maatregelen als bijkomend effect ook nog vermindering van CO2 uitstoot. Benzine- of dieselmotoren worden in een natuurreservoir niet geduld. Het onderhoud van de mensen moeten zij zelf regelen en aangezien men uiteindelijk tóch wel weer op jacht zal gaan (Agrariërs zijn nu eenmaal moeilijk opvoedbaar) zal men weer op pijl en boog en/of speer zijn aangewezen.
Ook de kledingsindustrie zal beslist minder milieuvervuilend worden daar men zich weer gaat hullen in wolfsvel of berenbont met een bontmuts van lynxenvacht.
Op deze manier is het ook mogelijk een sober en toch tevreden bestaan te leiden. Dus geen stress voor recessies of andere banale bankzaken en heel misschien zal ook de ergernis voor overbetaalde directeuren en/of commissarissen geheel omslaan in medelijden met dergelijke volgevreten wolven.
Om dan toch ook nog het westen deel te laten nemen aan de naturalisatie van Nederland, kan ik me zo voorstellen dat we het waterpeil ook overal weer op NAP zullen brengen. Dan kan men in Amsterdam een leuke zeehondencrèche beginnen. In Leiden kan men vanaf de stadsmuren op haring gaan vissen om met deze hun wittebrood te beleggen, en zo zullen er ongetwijfeld meer voorbeelden te bedenken zijn. Alles ten gunste van de immer onvolprezen natuur.
We laten natuurlijk de Flevopolders nog even bestaan als cultuurhistorisch monument. Dit wel tot grote schrik van de gedegenereerde Bataven op de Veluwe, die dan van tijd tot tijd grote vuurspuwende, geldverslindende, brullende vliegende draken over zien komen. Die nabij Lelystad op de grond komen al of niet honderden kleine gele spleetogige mannetjes uitbrakend die hen achtervolgen met ogen waar bliksemflitsen uitkomen.
Geen zorgen echter, er blijkt een beweging te zijn ter bescherming van verschrikt en opgejaagd wild onder aanvoering van ene Marjan T. die hemel en aarde zullen bewegen onder alle wereldlijke regeringen om verdere schade te voorkomen.
Nee……, ik zie heus de toekomst van Nederland wel zéér rooskleurig in.
Temeer daar ik hoop dat er toch nog even mensen met voldoende gevoel en verstand in ons landje zullen wonen die een nuchtere zienswijze voor onze, tot nu toe, vrij behoorlijke natuur kunnen opbrengen.

Egbert Jan van der Scheer
2018-04-04

Groet in late avondlicht


Een dag een laatste groet
de horizon staat in brand
stil suddert nog het late licht
en in het binnenst van mijn hart
streelt mij een warm gevoel
dat woorden aan schoonheid paart
maar spreken mij belet

slechts tonen wondere zuiverheid
vanuit verten aangedragen
breken de stilte van ’t moment
vormen geluk dat aandacht vraagt
spelen zachte avondklanken
bij het afscheid van de dag