Alpenlente


Als nevelige reuzen rijzen vanuit
het dal de vaaggroene bergen
met gezichten bleek van wintertijd
reikend naar stralend blauwe lucht
koesteren ze behagelijk warme zon.

Zwetend uit heldere watervallen
badend in klare beken aan hun voet
neerziend op frisse groene dalen
waar dorpen het zicht verrfraaien
met kerkjes en vee de lente begroet.