Gemak dient de mens


Zelfs eten kan men thuis per internet bestellen
maaltijden pan- of oven klaar naar ieders smaak
van varkens is gekruide beenham in de maak.
Ja, men behoeft de slager zelfs niet meer te bellen.

Zo men het wenst is zelfs het maal al voorbereid
in oven, magnetron verwarmd meer is niet nodig
alleen de reuk uit de pan maakt eten overbodig
en enkel vergt de aanblik soms ook dapperheid.

Een onomstotelijk voordeel kan geen mens ontkennen
men kan naar hartenlust ontspannen heerlijk eten
al zal men aan de samenstelling moeten wennen

men plaagt bij diner danwel brunch niet zijn geweten
we zijn ons van de herkomst van het vlees niet bewust
het is bereid, dus “smakelijk eten”, smul gerust.

Vingerwijzing van de Schepper


Waar ik zweeg roerde U mijn tong
gaf mij woorden in mijn mond
zodat ik liederen U ter ere zong
in Uw gena mijn rust weer vond.

Uzelf leidde mij naar stille plaats
een hof vol bloemen en rozen
hebt dit Zelf voor mij als schuilplaats
tegen mijn droefenis gekozen.

In bomen klonk het vogellied
in velerlei melodieus akkoord
er heerste geen angst of verdriet
geen klank die vrede verstoort.

Zacht licht scheen door het bladerdek
waar druppels als zirkonen pralen
boven deze hemelsschone plek
beschenen door gouden zonnestralen.

Dankbaar vouw ik mijn handen Heer
als dank voor al Uw goedheid
zoals U telkens en telkens weer
Uw glorie voor ons hebt uitgespreid.