Alles is anders

12921774-omkoopbaarheid-zakenman-of-bankier-in-zwart-kostuum-gooien-open-een-shirt-vol-hoop-dollars
Macht geeft rijkdom
in geld en goederen
leven in weelde
eer en roem.

Rijkdom geeft macht
aanzien en statie
vrienden en moed
en.. arrogantie.

Zo velen streven naar
rijkdom en macht
en van ’t leven wordt verwacht
geluk zonder frustratie.

Werkelijke vrienden
vind je in nood
ook al heb je niets
zij geven je brood

bij hen vind je geluk
al ben je arm en broos
ontbreekt je elke macht of statie
bij hen val je nooit uit de gratie.

Pas dan ben je echt rijk
ook zonder geld of macht
het leven is zo anders
dan men dikwijls dacht.