Filosofie

Reële herinnering
De wereld
Geen vergelijk
Ruimtevrees
Duizend tinten
Verflauwen
Evolutie?
Eindeloos
Buiten het helal
Protocol
Platonisch
Platonisch gedragen
Pijlers
Perpetum mobile zoektocht
Perpetum mobilé van levenstocht
Parafrase
Paden zoeken bij ligt en donker
Overziende
Overwinnen?
Overstemmen
Over vroeger
Optimistisch
Oplossing sombere gedachten
Openheid
Onzichtbaar
Onwijze wijsheid
Onwetend
Overgankelijk
Onterechte onzekerheid
Onbestemd
Onbegrijpelijk mysterie
Oelen
Onopgelost
Niet te stuiten toekomst
Nachtgeest
Mijn naam
Menselijke trejjen?
Meningsverschil
Memorie
Liefde
Lichtsnelheid
Levensweg
Levensverwachting
Levensklimaat
Levensdagen
levensakker
Leven bij de dag
Leven als golven
Langs lijnen
Kwetsbare opstelling
Konfrontatie
Kijken
Kern?
Interpretatiewil
Inschatting
Inhoudsbestemming
Individuele massa
Idylles
Hoogmoed
Het mysterie
Het eens nu
Herfstavond
Groei van zaad en woorden
Glinstering
Gewoon ’t dagelijkse
Gewoon dagelijks
Gescchreven, gebleven
Gelijk…? Of ongelijk
Gelaten
Geheid en naïf
Gedachten golven
Fysieke zoektocht
Filosofische toekomstvraag
Filosofische antwoorden
Filosofie
Filosoferend vragen
Filosoferen op terras
Evenwicht
Ergens
En wij?
Eindeloos pad
Eigen schepping
Ego
Een wijze spreuk
Één van honderd stenen
Een goed hoorder
Dromerige hoop
Dromen, illusies enz.
Discussie
Dilemma van Spinoza
De ogen dicht
De dag geeft aan
Dagplanning
Dagen
Concentratie
Cobra
Brugfilosofie
Blijvende toekomst
Beschouwen
Beïnvloeding
Beknopte levensvisie
Balans 2
Arrogante ego
Antroposofie
Advocatuur
(On)Begrip
Basis

Emoties

Roze wolken
Afzondering
Breinstorm
Levensverwachting
Bewogen riet
Modderen
Weten of gok
Hefstcompositie
Zwijgen of spreken?
Zwerftocht
Zorgen
Zon en nacht
Zo nu eb dan een bui
Zelfreflecterend schrift
Zelfbeklag
Wrijving
Wootdenloop
Woedende verontwaardiging
Winteravond
Welke handeling
Wat niet ziet
Vruchtbare regen
Vrolijke August
Volwassen gevoel
Vogelvrij
Vogelvrij 2
Vluchtelingen
Visite
Verzwgenheid
Verborgen
Veelvoudig individueel
Van geen titel weten
Uitgebalanceerd recht
Uitgaven door overheid
Tweeduuster
Toekomst
Toekomst van heden
Tijdsverantwoording
Tegen dovemansoren
’t Moet wel overkomen
Storm van emoties
Stemmingen
stelen
Stedelijke avondrust
Spiegelen
Scheiding en grens
Ruwe bolsters
Richt je op
Recht van vrijheid
Realiseren
Rat met gespleten tong
Rakend
Pelgrim
Overblijfselen
Over de regels
Op afstand
Oostvaardernatuur
Ontgrendeld
Noch links, noch rechts
Niet te diep graveen
Niet de helft plus één
Negatief
Naïviteit
Naar apotheose
Na vele jaaren nog
Mytisch
Moeilijke zoektocht
Mijn wens
Mijn gedachten
Mijn ego voorop
Memory
Maskerade
Mammon de dictator
Mag ik…? Dank u…!
Maanillusie
Levenshouding
Levensherfst
Levensduur van gedichten
Lentdromen
Lemmet van de tijd
Lange nachten
Laaiende emotie
Kortstondig
Kom over de velden
Koffiedikkijken
Kleine oorzaken
Kaatsen
Inhoud
Idiologisch denken
Hypocrysie
Hopelijk
Hoor je die stem?
Hoopvolle memorie
Het hoort er bij
Herinneren
Herfstcompositie
Heden aanvaarden
Gezochte verlatenheid
Geschreven bloemen
Gelijkheid
Geen Excuus
Gedachtestroom
Gebruik van tijd
Gebonden aan twijfels
Futuristische droom
Evenals de ziel van de fles
Ergens helpen we toch?
Èn tegen de kou
Dor
Doorzichtig 2
Doorzichtig
Doorsnee
Doorbreken
Door tegenslagen heen
Dode hoek
Dichtverlangen
Dagdeel
Controverse
Contrast
Colegiaal
Bewogen riet
Bevrijding uit de woestijn
Beklemming
Zelfspiegeling
Beheersing
Begrijpend
Anonimiteit
Alledaags gewoon
Afwachtende vraag
Actueel
Aardsparadijs

Dank

1 Uw schone dag
2 Zoveel mogen wij genieten
3 Zon
4 Zang als dank
5 Woordbeeld
6 Ieder moment
7 Voor de avond
8 Voldoening
9 Verzadig ons
10 Vanaf het ochtendgloren
11 Uw gave van de stem
12 Reële terugblik
13 Ouderbezoek
14 Onze goede tijden
15 Onuitsprekelijke liefde
16 Onschuld
17 Ochtendbuurten
18 Mijn leven in een teken
19 Lof- en danklied
20 Licht van zekerheid
21 In het verschiet
22 In goede gaarde en aarde
23 In eerste zonnestralen
24 Hulp uit dankbaarheid
25 U wil gebeden zijn
26 Herfstgeluk
27 Heer laat ns ankbaar wezen
28 Gods vreugde
29 Gift om te delen
30 Gewoon leven
31 Geschonken woorden
32 geprezen dag
33 Gebed voor iedere dag
34 Gaven op één dag
35 Erkenning en dank
36 Eindeloze droom
37 Een stil sonnet
38 Die werkelijk dicht
39 Danklied
40 Danklied voor iedere dag
41 Danken met de vogels
42 Dankbare dag
43 Dankbaar in de ochtend
44 Dank
45 Dank voor liefde elke dag
46 Dank voor elke dag
47 Dank voor geschapen leven
48 Dank voor dagelijks geluk
49 Dank van dag tot dag
50 Dank U voor de horizon
51 Dank Herder die mij leidt
52 Dank aan het Lam der liefde
53 Bid en werk
54 Als herschapen
55 Aanschouw
56 Rust door Uw wijsheid en vrede

Christelijke sonnetten

1 Reisdoel
2 Land van vrede
3 Levensrust
4 Ochtendgebed
5 Neem mijn twijfel weg
6 Een leidende Geest
7 Wachtende bruid
8 Verzadig ons
9 Uw gave van de stem
10 Licht van zekerheid
11 Hulp uit dankbaarheid
12 Geprezen dag
13 Die werkelijk dicht
14 Dankbaar in de ochtend
15 Het lied der liefde
16 Ik wil bezingen
17 Iedere dag
18 Wijsheid van rust en vrede
19 Sonnet van het Hooglied
20 Mooie woorden
21 In stille aanbidding
22 Een appel

Bijbeltekstgedichten

1 Gal. 5;13 t/m 24
2 Zoek, en u zal vinden
3 Gal. 5;13 t/m 24
4 Wisseling
5 Wijsheid van rust en vrede
6 Wijsheid is vrede
7 Wens en waarheid
8 Waarom liefde ?
9 Vrede ook buiten kerst?
10 Vluchtend hert
11 Sonnet van het Hooglied
12 Roep van het Hooglied
13 Openbaring
14 Menselijke kennis
15 Het Woord gaat over de wereld
16 Gereinigd
17 Gelukkig
18 Geloven en doen
19 Eerherstel
20 Een wijzer
21 Dorst aan de brom
22 De Parel
23 Sonnet van het Hooglied
24 Babylon
25 Babel
26 Aan goede rank
27 Één Korintiërs13; 1 t/m 13