Een zang van vrede


Door een engel in duist’re stille nacht
is aan herders ’t blijde nieuws gebracht
van een kind geboren in een stal
die op heel de aarde vrede brengen zal.

U vindt Hem in de kribbe in doeken gehuld
Zoon der Allerhoogste die u daar vinden zult
wacht niet maar ga en geef Hem eer
Hij brengt de mensen vrede weer.

Zing dan met alle engelenkoren
laat over heel de wereld het horen
dat in die stille duistere nacht
God aan Zijn belofte heeft gedacht.

Ik heb een kuil gegraven


Ik heb een kuil gegraven.
Een grote, diepe kuil.
In mijn armen heb ik je er heen gedragen
En zacht heb ik je neergelegd.
In mijn hart heb ik woorden gesproken,
Die mijn mond nooit tegen een mens hebben gezegd.

De herinnering aan je jonge jaren,
Aan alles wat je deed voor mij.
De zachte glans van je gele haren,
Je zachte aard, zo trouw en toch zo vrij.
’t Begrip in je trouwe hondenogen.
Je grote bereidheid alles voor mij te doen,
Wat lag in jouw vermogen.
Uit dank, een lik op mijn hand, als zoen.
Maar je werd oud, en stram,
En kreeg steeds meer kwalen.
Een gezwel, dat je bijna je adem ontnam.
’t Was duidelijk, je zou ’t wel niet lang meer halen.
Toen heb ik je voor erger gespaard.
Je bent zacht en vredig heengegaan.
In mijn hart heb ik de herinnering bewaard,
Aan mijn trouwste vriend die ooit heeft bestaan.

Ik heb een kuil gegraven.
Een grote, diepe kuil.
In mijn armen heb ik je er heen gedragen.
Ik was zo aan je gehecht,
Dat mijn hart de woorden heeft gesproken,
Die mijn lippen nooit tegen een mens hebben gezegd.

Prettige kerst

download
’t Zijn niet de donkere dagen
waardoor kersttijd wordt gekend
geen eenzaamheid
die wordt gedragen
of vrede die wordt aangewend

meer nog zijn het volle straten
en warenhuizen vol rumoer
waar geen mens kan laten
te kopen boven zijn budget
en wordt elk moreel opzij gezet

wie zou nog aan ’t principe denken
van een eeuwenoud fatsoen
nu neon en reclame wenken
er een schepje bovenop te doen
en een glaasje extra te schenken

overal ziet men kramen verrijzen
met allerlei goedkope spullen
verhandeld voor de hoogste prijzen
en bovenal zullen we straks smullen
van zeer veel overvloedige spijzen.


En op de straathoek staat die Syriër
die op zee bijna verdronk
ver van huis en haard verdreven
niemand die hem een blik waardig schonk
zelfs geen avond onderdak wil geven.

Aan Zijn hand

aan-vaders-hand-kopie
Wachten op een nieuwe tijd
dat die ooit zal komen
aan liefde en vrede geweid
waarin elk mens wil dromen
een mens op aard te zijn.

Een mens op aarde
een schepsel van Zijn hand
elk in eigen waarde
eens aan te komen in het land
bevrijd van verdriet en pijn.

Een hoop behouden door jaren
dat Hij in Zijn liefde en trouw
eeuwig Zijn belofte blijft bewaren
ons leidt naar Zijn hemelsgebouw
dan zijn wij onbevlekt en rein.