Kwetsbare levensvreugde


Het leven is een dans in ritme en maten
een schoon ballet vol gratie vuur en allure
gevolg van liefde passie en ouverture
hartstocht’lijk lieven en nooit elkaar verlaten

Een harmonie in hart en ziel van lijf en leden
een geest vol vrolijke muziek en zang gevuld
twee mensen in teed’re saamhorigheid gehuld
die heel hun leven tegen scheiding streden.

Het leven is als groei van vele bloemen
die wind en regen, storm en hitte doorstaan
waartussen vlinders vliegen en bijen zoemen

maar kan in donder en geweld niet meer bestaan
waar oorlog en verdrukking hem weg doet kwijnen
daar zullen leven, dans en ritme verdwijnen.