Lezen

spiegelen
Ik wil het glas niet breken
dat jouw ziel beschermt
waarin je teerheid is gebleken
je kwetsbaarheid ontfermt.

’t Fragiele van je wezen
de zichtbare angst en pijn
transparant is daar te lezen
dat jij mens wilt en kunt zijn.

Vandaar dat ik ‘t glas niet wil breken
jou draag als ‘t kostbaarst bezit
noch contact of woord met jou verbreken
omdat ik je grenzeloos aanbid.