Meehelpen aan vrede

screen-shot-2014-02-26-at-9-01-35-am-584x4361
Eens zal toch de vrede dalen
op deze wereld vol verdriet
komt uit hemels heilige zalen
Hij die ons vanuit de hoge ziet.

Lang geleden zond Hij ons Zijn Geest
die ons de vrede wilde leren
daardoor is Hij altijd bij ons geweest
wilde Hij ons het kwade weren.

Ja, die vrede is mijn hoogste wens
ieder eens in nederigheid te helpen
zonder aanzien des persoons of grens
elk mens met liefde overstelpen.

Verantwoorde discussie

barmhartigesamaritaan
Zou God – die liefde is – ook maar één goedkeurende gedachte kunnen hebben over iemand die beweert in Zijn naam een medemens te doden ? Hij zou hem – door Zijn liefde – enkel slechts vergeving willen schenken !! 

Hoe dikwijls is het niet zó dat God de wrange vruchten moet plukken van de, door Hem, zo volmaakt gekweekte struiken ? 

Heeft Híj niet het werkelijke bloed dat aan ónze handen kleeft, overgenomen aan Zíjn handen ? 

Vruchten worden door ons gezocht, en toch heeft de schepping geen enkel geheim voor ons. Het is alleen de Schepper Die wil dat wij blíjven zoeken, opdat wij steeds weer door Zijn schepping in verwondering vervallen ! 

Bramen zijn het voorbeeld dat wij steeds weer het goede voor niks ontvangen, maar dat we er wel voorzichtig mee om moeten gaan om er niet zélf door beschadigd te worden. 

Een gebed is niet alleen “vragen naar”……………., maar ook bekennen en toegeven van onmacht !!! 

Onze onmacht zetten wíj zo dikwijls om in onvrede. Beter kunnen we God bidden om de onvrede in onze onmacht om te zetten in vertrouwen op Zijn sterke steun !! 

Zouden wij ook maar in de “verste verte !” door boetedoening onze dankbaarheid voor ál Zijn goede gaven kunnen kenbaar maken ?

Dankbaarheid is één der kernen van vrede en geluk, vriendschap, en blijmoedigheid. Het is dus de inhoud van het geloof.

Dankbaarheid voor het wonder, is iedere dag opnieuw genieten van je omgeving en alles wat de aarde te bieden heeft. 

Ondankbaarheid is toch ondenkbaar, iedere morgen als je de ogen opslaat ? 

Als we al niet dankbaar zijn voor alle grote gaven die wij ontvangen zonder dat wij er om vragen, hoe kunnen wij dan verwachten dat God onze gebeden zal verhoren om dingen die Hij voor ons niet geschikt acht ? 

Als we nooit zouden vragen, en tevreden zijn met Gods gaven uit vrije wil, zou de gehele wereldbevolking een rijk leven kunnen leiden. 

De economie klampt zich vast aan de waarde van het materieel geluk, en veegt alle gevoelswaarden en menselijke emoties in de goot. Xx 

Belasting betalen doe je voor een gemeenschap waartoe je zelf behoort. Xx 

Belastinggelden zijn bestemd om een samenleving gezamenlijk in stand te houden en op te bouwen, tot bloei van veiligheid en welzijn. Niet om meer ambtenaren in te zetten om de blunders van economie en politiek te bekosti¬gen ! xx 

Overheidsuitgaven zijn een zuiver bewijs, dat met andermans “nering” de “tering” ver te werpen is. Xx 

Is “goed koopmanschap” het volgen van overheidsvoorbeeld ? xx 

Overheidsbeleid is de richtlijn voor de gemeenschap, maar wordt zo dikwijls slechts bepaald aan de hand van reeds gemaakte fouten. 

De vraag of wij de overheid moeten gehoorzamen, beantwoordt alleen de overheid zélf in zijn daden. 

“Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig !”. “Wá-bli ?”. 

Door het computertijdperk raakt de mens steeds verder overtuigd dat de computer minstens evenveel mogelijkhe¬den kan bieden dan het menselijk brein. Maar steeds minder valt het op dat de computer slechts enkel feiten kent, en geen emoties en/of menselijk hart heeft.

Door het computertijdperk raakt de mens steeds verder overtuigd dat de computer minstens evenveel mogelijkheden kan bieden dan het menselijk brein. Of zou dat kunnen komen dat het menselijk brein er steeds verder door wordt afgestompt? 

Wie zijn verantwoording afschuift op de samenleving en/of op een groepering, doet er verstandig aan om als kluizenaar te gaan leven.
220px-steiner_um_1905