De wereld wil vrede


De wereld wil vrede Heer
zij hebben er zo vaak om gebeden
De wereld wil vrede Heer
daarvoor hebben ze steeds gestreden.

De wereld wil vrede Heer
hoort U niet hun aanhoudend vragen?
De wereld wil vrede Heer
hoort U niet dat ze U aan gaan klagen?

De wereld wil vrede Heer
waarom blijft U nog steeds wachten?
De wereld wil vrede Heer
dagen zijn zwaar en angst vult de nachten.


U vraagt aan de mensen om vrede Heer
waarom zij Uw wil en wetten vertreden?
U vraagt aan de mensen vrede Heer
waarom zij er zelf niets voor deden.

Redding uit de woestijn

dor-zibabwe-rico
Ik zocht een pad door dorre droge woestijn
Door schroeiend zand en lange scherpe doren
Maar vond geen plek waar water kon zijn
Door valse schijn en hoop dreigde ik verloren.

Geen druppel water noch een kruimel brood
Om moment van koelte en schaduw smekend
Een ogenblik verlossing uit de angst en nood
De zon onerbarmelijk meedogenloos stekend.

Maar stil leidt mij een zachte troostende hand
Naar heldere koele verfrissende fontein
In rijke tuin met schaduw onder de bomen

Daar is geen kale vlakte brandend zand
Daar staat de dis gereed met brood en wijn
En ieder wordt door Hem genood te komen.