Anders ís ook dikwijls ánders


Wat is de waarheid,
niets anders dan verschil
wat naar andere mening leidt
in bereidheid of in wil

de één verklaart
zo is het normaal
terwijl een ander ontwaart
’t is leugen allemaal

zoveel zaken in stramien
worden als dagelijkse loop
als heel gewoon bezien
en geveegd op één hoop

wie waarheid van andere kant bekijkt
komt dikwijls tot de ontdekking
dat de realiteit toch wel eens afwijkt
door gezichtsbedrog of -beperking

niet de massa heeft altijd gelijk
al voert zij in meerderheid
uiteindelijk blijkt toch de praktijk
ook wel neer te leggen bij minderheid.