Uitnodiging

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-holy-supper-image24287727

Kom aan het maal van overvloed
meer dan genoeg spijs en drinken
daar worden wij met liefde gevoed
zullen met kristallen bekers klinken.

Dat voedsel zaadt tot in eeuwigheid
de drank zal nooit weer doen dorsten
kom de tafel staat voor ons bereid
wij mogen feesten met slaaf en vorsten.

Ons wordt geboden spijs van het lam
speciaal voor ieder van ons geslacht
Hij is de Herder die als Koning kwam
had door zachtmoedigheid de macht.

De beker bloed biedt Hij zelf ons aan
bloed, voor onze schulden vergoten
aan kruis dat straks op Golgotha zal staan
nadat de mens Hem heeft verstoten.

O Heer, zend mij toch niet van Uw dis
maar reik ook mij het gebroken brood
toon mij wat de ware wijn uit de beker is
aanvaard ook mijn dank voor wat U bood.