Ook nú vertrouwen op de Heer

Nadia is 25 and has been training at the Kabul police academy for 5 months. She will be working at a checkpoint in Kabul city when she graduates.

Zal ook nu de Heer aan Israël niet vragen
“Mijn volk waarom vertrouwt u niet op Mij?
Geloven jullie niet dat Ik jullie zal dragen
uit aardse ellende en vijands heerschappij?”

Zie het leed, de rouw en haat die je veroorzaakt
stel toch opnieuw het vertrouwen in uw God
Hij is ‘t die zorgt en reeds eeuwen over u waakt,
uw vaderen nooit ongewis overliet aan hun lot.

Hij is nog steeds dezelfde goede Herder
die schonk het land Kanaän aan uw ouders
volg dan Zijn wil, Hij leidt u steeds verder
die uit moeilijkheden u draagt op Zijn schouders.

Vertrouw dan als uitverkoren volk van God
niet op eigen krachten of wereldmachten
maar leef in liefde en geduld naar Zijn gebod
slechts dan kunt u de overwinning verwachten.

God als Mens


Het hout heb ik aangedragen
De nagels heb ik gesmeed
Die door Uw handen
en voeten werden geslagen
En nog doe ik of ik van niets weet

Onder het kruis heb ik U bespot
Beschimpt, belasterd en vervloekt
Erkende U niet als zoon van God
Teleurgesteld beschuldigde
ik U van verraad

Nu weet ik dat ik het was
Die U hebt verloochend en verraden
Terwijl ik toch echt in Uw ogen las
Dat U slechts bestond
uit zachtheid en goede daden.