Gevangen in twijfel


Het leven brengt zoveel onzekerheid
En loopt dikwijls door een doolhof
Van twijfel en droefgeestigheid
Zicht op toekomst triest en dof

Wat brengt ons die uitzichtloosheid
Dat dwalen van dag op dag
Het gebrek aan weten en bestendigheid
Het zweven tussen traan en lach

Wij zijn het zelf die blijven zoeken
En lopen om weten en feiten heen
Zonder wijsheid te halen uit boeken
Slechts twijfel hebben wij gemeen.