Rondom mij


Als ergens donder raast
Bliksemflitsen klieven duister
En gierend briest de storm

Denk ik aan jaren terug
Toen ik angstig wegkroop
In een hoekje van de kamer
Mijn handjes beschermend
Voor mijn ogen

Maar donder raasde boven al
En ’t licht zeefde
Tussen mijn vingers
De onrust was overal
Om mij heen en in mij

Nu is er
Zelfs ook zonder
Donder of bliksem
Altijd licht en rust
Om mij heen en in mij

“Obscure” droom


Als al mijn wensen uit mochten komen
Ik wellicht al stinkend rijk zou zijn
Waarvan zou ik dan nog kunnen dromen
Of leven zonder argwaan en chagrijn

Laat mijn wensen nog volop stromen
In een leven vol verwachten en plezier
Waarin ik aan verveling kan ontkomen
Door afwisseling van werk en vertier

Waar zou ik al mijn geld moeten spenderen
Als ik van alles meer dan genoeg al had
Misschien kan ik voor Sinter Klaas leren
Maar dan één die geen zwarte Piet bezat.

Zo is de muze


Niets kan haar charme evenaren
De gratie die haar schoonheid toont
De élégance van haar gebaren
De glimlach waarmee ze bewondering beloont

Haar stem is die van duizend snaren
Bewogen in een zachte wind
Die vrolijk speelt met haar gouden haren
Haar gezicht onschuldig als van een kind

Haar taille slank als berkenbomen
Haar handen blank en glad als elpenbeen
Ogen om steeds van te dromen
Om haar bekoring kan niemand heen

Geen mens zal haar ooit kunnen behouden
Al is ze ook niemand ontrouw
Er waren zoveel die op haar steun bouwden
Maar een muze kent nu eenmaal geen berouw.

Steeds die twijfel


Lieve Heer, U zit daar nu wel boven
En ziet alles wat hier op aard gebeurt
Maar moeten wij dat allemaal geloven
We hebben al zoveel ellende betreurd

Eens, zegt U, mag ieder bij U komen,
Eens zal voor ieder de hemel opengaan
Komt er een eind aan alle dromen
Zullen ook wij door ’s hemels zalen gaan

Maar toch blijven wij inmiddels wachten
Hier op deze bedorven aard
Blijven hier met al onze klachten
Heer, is dat het wachten waard

U vraagt ons op Uw woord te vertrouwen
Maar voor ons is ’t zo ongewis
Of wij daar echt op kunnen bouwen
Of Uw belofte betrouwbaar is

Maar wat zou ons aardse leven wezen
Als dat voor ons ‘t eind van alles is
Als niet na de dood onze ziel gerezen
In het bloed van Uw vergiffenis.

Erfenis van dichter


Wat zal er ter mijner nagedachtenis staan
Anders dan een steen met anonieme naam
Ruw gepolijst door ambachtsman zonder faam
Een zerk waarlangs men zonder aandacht zal gaan

Geen woord van mij zal er zijn die men nog kent
Geen gedachte welke men nog zal delen
Niemand zal op mijn tekst een liedje kwelen
Wie schenkt ook aandacht aan zo’n onbekende vent

Toch ga ik door met daag’lijks mijn versjes schrijven
Al neem ik wellicht mijn woorden allen mee
Want nee, wie schrijft zal heus niet altijd blijven

Wat ik droeg was emmers water naar de zee
In translucide ongekleurde woorden
En in de branding verstomden de akkoorden.

Oneindige weg


Onrustig wacht ik op het komen
Van dagen die ik nog niet ken
Blijf stil hopen en dromen
Van een toekomst nog heel ver
Van lanen met bloeiende bomen
Dromen van geluk als ik daar ben

Soms loopt een weg niet verder
Denkt men aan het eind te zijn
Maar komt men aan de horizon
Loopt daar een nieuwe weg
Een weg met bloemen en bomen
Daar kan ik verder hopen en dromen.

Gevorderd begrip


Kun je mijn gedachten horen
’t denken dan verstaan
mijn gevoel beleven
angsten soms weerstaan
kun je mij vertrouwen geven
om naar de toekomst toe te gaan

sla je arm om mijn schouder
leg je hand in die van mij
samen worden we steeds ouder
maken ons van verleden vrij
jij kunt mijn gedachten horen
en mijn denken verstaan.

Controverse


Wat zouden bergen zijn
Als er geen dalen waren
Wat zijn rivieren
Zonder oevers wuivend riet
Wat zijn vlaktes
Zonder nevelige wouden
Aan horizon in ‘t verschiet

Wat is een hemel
Zonder wolken
Zonder vogels langs het blauw
Een strand zonder zee
Een zee zonder branding
Een vogel zonder zang
Een helder ochtend zonder dauw

Kortom…, wat ben ik zonder jou?

Alles wordt nieuw


Eens zal alles anders zijn
Dan komt er een nieuwe aarde
Zonder verdriet of pijn
Dan is geen bezit van waarde

Eens zal een nieuwe hemel komen
Vol warmte glans en zonneschijn
Rijkdom waar we nu van dromen
Zal daar heel gewoon zijn

Eens zullen alle mensen anders zijn
Nooit meer oorlog enkel vree
Dan zullen allen, groot en klein
Samen zitten aan de glazen zee.

Levenswandel


Balanserend over smalle pad van het leven
Zoekend naar vaste grond en steun
Gaan we voetstap dagelijks verder
Langs rivieren, rotsen of ravijn
Bij voor of tegenspoed

Zo nu en dan dwalend, dan zeker wetend
Waarnemend de bermen van het pad
Struikelend of mijden de kuilen
Volgend de richting naar één doel
Naar het eind, de horizon.

Tijdverdeling


Wat is een dag in een mensen leven
In uren slechts opgeteld in tijd
Een lichtflits, het is maar even
Een moment van vreugde en strijd

Wat is een jaar, al lijkt het meer
Dan vele dagen aaneen geregen
’t Is een rimpel op ‘t vlakke meer
Onopvallend en meestal verzwegen

Wat is een mensenleven in de tijd
Anders dan een vluchtig wezen
Een zijn dat aan vermoeidheid lijdt
Aangezet tot sloven en racen.

Vrede ligt over de horizon


Tot ver over de horizon schijnt ‘t licht
Dat overal liefde en vrede brengt
Zich zonder dat wij vragen tot ons richt
En ons duister met zachte glans vermengt

Een zachte stem die ons noodt te komen
Roepend vanachter verre horizon
Die ons vraagt om niet te blijven dromen
Maar te komen tot de levensbron

Laten we dan gaan in vast vertrouwen
Aan die vertrouwde hand die ons steeds leidt
Aan een nieuwe wereld in vrede bouwen
Steeds in vrede tot elkaars dienstbaarheid bereid

Dan zal eens de hele aarde leefbaar worden
Elk zich met het wapen der liefde omgorden.