Nieuwe aarde


Lieve Heer de keus heeft U ons Zelf gegeven
Te leven met of zonder Uw heilige wetten
Voor ons op aard of voor U naar ’t hoger streven
Maar wij willen de wereld naar eigen hand zetten

Toch is het beter als wij op Uw woord letten
En vragen hoe wij Uw wil steeds kunnen doen
In plaats van ons steeds tegen U te verzetten
En onze tijden in ledigheid te verdoen

Heer, U schiep de aard als paradijs’lijk plantsoen
Met bomen en bloemen in velerlei kleuren
Wij vragen U Heer maak het weer net als toen
Dat U bij Uw wederkomst ook goed kan keuren

Dan heerst over heel de aarde weer Uw glans
En ieder schepsel schenkt U weer een nieuwe kans.