Steeds die twijfel


Lieve Heer, U zit daar nu wel boven
En ziet alles wat hier op aard gebeurt
Maar moeten wij dat allemaal geloven
We hebben al zoveel ellende betreurd

Eens, zegt U, mag ieder bij U komen,
Eens zal voor ieder de hemel opengaan
Komt er een eind aan alle dromen
Zullen ook wij door ’s hemels zalen gaan

Maar toch blijven wij inmiddels wachten
Hier op deze bedorven aard
Blijven hier met al onze klachten
Heer, is dat het wachten waard

U vraagt ons op Uw woord te vertrouwen
Maar voor ons is ’t zo ongewis
Of wij daar echt op kunnen bouwen
Of Uw belofte betrouwbaar is

Maar wat zou ons aardse leven wezen
Als dat voor ons ‘t eind van alles is
Als niet na de dood onze ziel gerezen
In het bloed van Uw vergiffenis.