Vrede ligt over de horizon


Tot ver over de horizon schijnt ‘t licht
Dat overal liefde en vrede brengt
Zich zonder dat wij vragen tot ons richt
En ons duister met zachte glans vermengt

Een zachte stem die ons noodt te komen
Roepend vanachter verre horizon
Die ons vraagt om niet te blijven dromen
Maar te komen tot de levensbron

Laten we dan gaan in vast vertrouwen
Aan die vertrouwde hand die ons steeds leidt
Aan een nieuwe wereld in vrede bouwen
Steeds in vrede tot elkaars dienstbaarheid bereid

Dan zal eens de hele aarde leefbaar worden
Elk zich met het wapen der liefde omgorden.