Redding is nabij

Bijna zou de tijd haar catastrofale grenzen hebben bepaald. Slechts onnozele half tamme dieren die op vaderlands grondgebied rondlopen en grazen. Nou ja, de Oostvaarderplassen en de nieuwe wildernis aldaar natuurlijk uitgezonderd. Maar ook daar waren cultuurbarbaren die het nodig vonden de natuur op gewelddadige manier vet te gaan mesten.
Om het noodzakelijk natuurlijk evenwicht zichzelf te laten reguleren bleken de aldaar aanwezige vossen en zeearenden ook te weinig capaciteiten te ontwikkelen en zou in feite de wolf hier zijn intrede moeten doen. Nóch beter is beslist ook de introductie van bruine beer en zeker de lynx.
Wat nu te denken van de Veluwe waar hele roedels herten

??
en rotte’s zwijnen op onnatuurlijk verklaarbare wijze vrij hun gang konden gaan terwijl de mens, bij wijze van boeren, de bio-industrie opvoert.
Wat een verademing, zie eens aan de wolf gaat stap voor stap de lage landen in Nederland weer veroveren. Als eerste ruimt hij natuurlijk die onnatuurlijk bedreven veehouderij op. Om te beginnen met schapen die op schandalige wijze in afgerasterde stukjes weide worden gehouden. Echte snackbars voor wolven om zonder al te veel moeite zich vet te vreten en de boeren de kadavers op te laten ruimen.
Verder wordt hun tafeltje ook nog rijkelijk gedekt met kalveren die met de moeders heerlijk vrij in de weide buiten mogen lopen. Dat is zo’n hartverwarmend liefelijk gezicht. Vooral geeft het natuurlijk veel voldoening dat het weer een wolvenfamilie ten goede zal komen.
Uiteindelijk zijn wij mensen toch geen carnivoren maar toch herbivoren. Of vergis ik me nu? En kunnen wij ons voeden met groente, gras en boombladeren.
Laat de herten en zwijnen op de Veluwe maar aan de wolven, bruine beren en lynxen.
Weet u wat? We maken van heel Oost Nederland één groot natuurreservaat. In het westen natuurlijk niet. Uiteraard moeten er toch “Aapieskijkers” overblijven die dan ook nog van achter één of ander bureau precies weten wat gebeuren moet om de wolven, bruine beren en lynxen niet te veel bewegingsruimte te ontnemen. Het overschot aan mensen, ahum boeren, zal van tijd tot tijd dan wel eens afgeschoten moeten worden.
Behalve verrijking van de natuur geven al deze maatregelen als bijkomend effect ook nog vermindering van CO2 uitstoot. Benzine- of dieselmotoren worden in een natuurreservoir niet geduld. Het onderhoud van de mensen moeten zij zelf regelen en aangezien men uiteindelijk tóch wel weer op jacht zal gaan (Agrariërs zijn nu eenmaal moeilijk opvoedbaar) zal men weer op pijl en boog en/of speer zijn aangewezen.
Ook de kledingsindustrie zal beslist minder milieuvervuilend worden daar men zich weer gaat hullen in wolfsvel of berenbont met een bontmuts van lynxenvacht.
Op deze manier is het ook mogelijk een sober en toch tevreden bestaan te leiden. Dus geen stress voor recessies of andere banale bankzaken en heel misschien zal ook de ergernis voor overbetaalde directeuren en/of commissarissen geheel omslaan in medelijden met dergelijke volgevreten wolven.
Om dan toch ook nog het westen deel te laten nemen aan de naturalisatie van Nederland, kan ik me zo voorstellen dat we het waterpeil ook overal weer op NAP zullen brengen. Dan kan men in Amsterdam een leuke zeehondencrèche beginnen. In Leiden kan men vanaf de stadsmuren op haring gaan vissen om met deze hun wittebrood te beleggen, en zo zullen er ongetwijfeld meer voorbeelden te bedenken zijn. Alles ten gunste van de immer onvolprezen natuur.
We laten natuurlijk de Flevopolders nog even bestaan als cultuurhistorisch monument. Dit wel tot grote schrik van de gedegenereerde Bataven op de Veluwe, die dan van tijd tot tijd grote vuurspuwende, geldverslindende, brullende vliegende draken over zien komen. Die nabij Lelystad op de grond komen al of niet honderden kleine gele spleetogige mannetjes uitbrakend die hen achtervolgen met ogen waar bliksemflitsen uitkomen.
Geen zorgen echter, er blijkt een beweging te zijn ter bescherming van verschrikt en opgejaagd wild onder aanvoering van ene Marjan T. die hemel en aarde zullen bewegen onder alle wereldlijke regeringen om verdere schade te voorkomen.
Nee……, ik zie heus de toekomst van Nederland wel zéér rooskleurig in.
Temeer daar ik hoop dat er toch nog even mensen met voldoende gevoel en verstand in ons landje zullen wonen die een nuchtere zienswijze voor onze, tot nu toe, vrij behoorlijke natuur kunnen opbrengen.

Egbert Jan van der Scheer
2018-04-04

Verantwoorde discussie

barmhartigesamaritaan
Zou God – die liefde is – ook maar één goedkeurende gedachte kunnen hebben over iemand die beweert in Zijn naam een medemens te doden ? Hij zou hem – door Zijn liefde – enkel slechts vergeving willen schenken !! 

Hoe dikwijls is het niet zó dat God de wrange vruchten moet plukken van de, door Hem, zo volmaakt gekweekte struiken ? 

Heeft Híj niet het werkelijke bloed dat aan ónze handen kleeft, overgenomen aan Zíjn handen ? 

Vruchten worden door ons gezocht, en toch heeft de schepping geen enkel geheim voor ons. Het is alleen de Schepper Die wil dat wij blíjven zoeken, opdat wij steeds weer door Zijn schepping in verwondering vervallen ! 

Bramen zijn het voorbeeld dat wij steeds weer het goede voor niks ontvangen, maar dat we er wel voorzichtig mee om moeten gaan om er niet zélf door beschadigd te worden. 

Een gebed is niet alleen “vragen naar”……………., maar ook bekennen en toegeven van onmacht !!! 

Onze onmacht zetten wíj zo dikwijls om in onvrede. Beter kunnen we God bidden om de onvrede in onze onmacht om te zetten in vertrouwen op Zijn sterke steun !! 

Zouden wij ook maar in de “verste verte !” door boetedoening onze dankbaarheid voor ál Zijn goede gaven kunnen kenbaar maken ?

Dankbaarheid is één der kernen van vrede en geluk, vriendschap, en blijmoedigheid. Het is dus de inhoud van het geloof.

Dankbaarheid voor het wonder, is iedere dag opnieuw genieten van je omgeving en alles wat de aarde te bieden heeft. 

Ondankbaarheid is toch ondenkbaar, iedere morgen als je de ogen opslaat ? 

Als we al niet dankbaar zijn voor alle grote gaven die wij ontvangen zonder dat wij er om vragen, hoe kunnen wij dan verwachten dat God onze gebeden zal verhoren om dingen die Hij voor ons niet geschikt acht ? 

Als we nooit zouden vragen, en tevreden zijn met Gods gaven uit vrije wil, zou de gehele wereldbevolking een rijk leven kunnen leiden. 

De economie klampt zich vast aan de waarde van het materieel geluk, en veegt alle gevoelswaarden en menselijke emoties in de goot. Xx 

Belasting betalen doe je voor een gemeenschap waartoe je zelf behoort. Xx 

Belastinggelden zijn bestemd om een samenleving gezamenlijk in stand te houden en op te bouwen, tot bloei van veiligheid en welzijn. Niet om meer ambtenaren in te zetten om de blunders van economie en politiek te bekosti¬gen ! xx 

Overheidsuitgaven zijn een zuiver bewijs, dat met andermans “nering” de “tering” ver te werpen is. Xx 

Is “goed koopmanschap” het volgen van overheidsvoorbeeld ? xx 

Overheidsbeleid is de richtlijn voor de gemeenschap, maar wordt zo dikwijls slechts bepaald aan de hand van reeds gemaakte fouten. 

De vraag of wij de overheid moeten gehoorzamen, beantwoordt alleen de overheid zélf in zijn daden. 

“Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig !”. “Wá-bli ?”. 

Door het computertijdperk raakt de mens steeds verder overtuigd dat de computer minstens evenveel mogelijkhe¬den kan bieden dan het menselijk brein. Maar steeds minder valt het op dat de computer slechts enkel feiten kent, en geen emoties en/of menselijk hart heeft.

Door het computertijdperk raakt de mens steeds verder overtuigd dat de computer minstens evenveel mogelijkheden kan bieden dan het menselijk brein. Of zou dat kunnen komen dat het menselijk brein er steeds verder door wordt afgestompt? 

Wie zijn verantwoording afschuift op de samenleving en/of op een groepering, doet er verstandig aan om als kluizenaar te gaan leven.
220px-steiner_um_1905