Alfa en Omega


Eerst geborene uit een maagd
verwekt zonder aardse vlekkenis
op de wijze zo God behaagd
kind dat zo onschuldig is.

Mens gebleven zonder zonden
rein en vlekkeloos voor de wet
waarin nooit een smet gevonden
toch door mensen opzij gezet.

Veracht, verafschuwd en versmaad
veroordeeld zonder schuld
hebt U zonder klacht of haat
Uw goddelijke taak vervuld.

Eerst geborene uit de dood
U hebt de vijand verslagen
omdat U elke zonde weerstand bood
zie ons aan in welbehagen.