Over verre landen


Laat mijn gedachten waaien
als vogels in de wind
over bossen, rivier en bergen
naar plaatsen waar ik
nooit ben geweest.

Laat mijn droom van liefde
en vree hen vergezellen
breng hen naar een ver land
ergens over de zee
dat men daar mijn wensen leest.

Breng mij dan het antwoord
kerend met de wind weer mee
door de vogels over bossen,
rivieren en bergen
uit verre landen, ergens over zee.