Gesloten boek

Close up group of books with nature blurred background, education concept

Langs ijle wegen loopt contact
van onze gedachten tot woorden
in banen die slechts moeilijk leidbaar zijn
langs begrip, gevoel niet elkaar te bezeren
in vlinderlichte akkoorden strelend
pijnen van ieders hart.

Over onbegrepen wegen
waar wij eenzaam denken te kunnen gaan
zonder anderen zien staan of te gedenken
of missen aandacht aan onszelf, niet
omdat wij lopen, die ijle wegen van contact
die onze gedachten in begrip leiden tot woorden