Tja…. waarover eigenlijk


Zware nachten.

Nachten van schuilen
zuchten zonder lucht
in verdriet geen tranen
in plezier geen lach
in gedachten
geen woorden.

Zware nachten.

In bewegen
geen woelen
tranen zonder pijn
niet alleen en niet samen
hier, maar toch
afwezig zijn.

Zware nachten.

Nachten met longontsteking

Onbewust vertrouwen


Ik neem je hand
kijk in je verwonderde ogen
het schept een band
meer ligt niet in je vermogen
het moment kun je aanvaarden
al besef je niet het belang
in mijn liefde zul je niet aarden
en als ik weerkom ben je bang.

Toch neem je weer mijn hand
en zoek je weer mijn ogen
steeds schep je weer een nieuwe band
en wil je mij opnieuw gedogen.