Diepste gebed


Zoveel gebeden stijgen omhoog
vertolken onze noden en lasten
worden gehoord boven de hemeltoog
zijn gericht om ons te ontlasten.

Vele vragen waarvan God denkt
dat wij beter Zijn heil kunnen vragen
en ons daarom geen antwoord schenkt,
niet dat wijzelf lasten moeten dragen.

Het volmaakte gebed is ons geleerd
toen Zijn Zoon was hier op aarde
daarin wordt Hij zo behoord geëerd
en houdt Hij ook ons in onze waarde.

Toch klonk er ooit nog één gebed
daar van dat kruis op Golgotha toen
daardoor is elke zondaar thans gered
“Vergeef hen, zij weten niet wat zij doen”