Je echtheid


Je schoonheid is niet alleen je buitenkant
Al straalt je gezicht en huid ook als de zon
Die schijn blijkt op den lange duur niet bestand
Maar zal na verloop spatten als een ballon
Dan rest van jou nog slechts verschrompeld vel
En kennen je vrienden je nauwelijks meer
Dan ben je tussen kennissen niet in tel
En leef je dag op dag met onnoemlijk zeer
Vandaar voedt je hart elke dag met zonneschijn
Met warmte van een zachte gulle lach
En doe geen mens met woord of daad toch pijn
Laat je innerlijk schijnen van dag tot dag
Als je van binnenuit vrede kan halen
Ziet elk de schoonheid uit je ogen stralen