Geef mij antwoord


Wie kan mij het antwoord geven
Hoe het allereerste leven ontstond
De allereerste tekenen van leven
Waargenomen op aardse grond

Wanneer groeiden de eerste planten
Die voeding werden voor het vee
En de bodem bedekten aan alle kanten
Wie scheidde land van water en zee

Komt het leven van de bergen
Komt het leven uit de zee
Laat mij u met de vragen niet tergen
Niemand zit daar toch echt mee

En toch, wie kan het antwoord geven
Weet van het allereerste bestaan
Kent het geheim van dood en leven
En kan zonder raadsel verder gaan.

Een bewijs is niet te duiden
Tussen schepping of evolutie
’t Antwoord zal moeten luiden
Wij mensen zoeken ‘t in empirie.