Gedachten


Luchtig als wolken zweven gedachten
Wit als wol langs Pruisisch blauw
Of lichtend bij maanlicht in duistere nachten
Wisselend van vorm bij warmte of kou

Vluchtig als wolken zweven gedachten
Door wisselend tij in het leven
Als zonneschijn bij dagen of duister in nachten
Door welk gevoel ook gegeven.

Gedachten zweven door heel het leven
Het zij bij zonnig of somber tij
Ze blijven met licht en donker verweven
Komen nooit van emoties vrij.