Leven met Yin-Yang


Waar vindt men vrede
Als men niet weet
Wat werkelijk vrede is
Met zichzelf
Geen vrede heeft gesloten
Doch met onrust
In wrevel ontsproten
In zichzelf gevangen is

Men leeft als yin en yang
Zonder inzicht of keuze
Slechts eigen belang
Zonder rechtgeaarde leuze
’t Zij links of rechts
Geen liefde ingesloten
Blijft de mens steeds bang
Geen leven ooit genoten