Korte en eeuwige weg


De korte weg van het leven
Een pad om moeilijk te gaan
Lijkt lang al is ’t slechts even
Voor wij aan het einde staan

Wij zien hier slechts de horizon
Het eind van alle zicht
Maar niet dat daar voor ons begon
Het eeuwig durend vredeslicht

Daar ligt de eindeloze levensweg
Daar ligt het eeuwige begin
Waar ik mijn lot in Zijn handen leg
Ga met Hem Zijn koninkrijk in.

Keuze voor envoudig of moeilijk


Hoe eenvoudig is het stenen te werpen
Naar hen die weerloos zijn
Die machteloos slechts vrede wensen
Die wars zijn van spot en venijn

Hoe eenvoudig schuld te schuiven
Op schouders zwak en smal
Eigen verantwoording weg te wuiven
En brengen zwakkeren ten val

Hoe moeilijk moet het voor ons wezen
Iedere naaste te dienen als onszelf
Zo wij als levensopdracht voor ons lezen
Dan daalt vrede onder ’t hemelgewelf.