Gereed voor de winterZacht blies een frisse bries
door kleurrijk lover,
mengde kleur tot rijk palet
en het stervend blad
dwarrelde op de bodem
danste daar schoon ballet.

Over de paden waar ik liep
speelde eekhoorn of konijn
verzamelden noot en herfstblad
voor zekere overlevingskans
in tijd met schaarste en kou
dat kon, er lag nog zat.