Voor niets

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik niet altijd kan geloven
niet altijd glorie zing en halleluja
dat de vlammen wel eens doven
en ik mijn eigen weg dan ga.

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik geen goed gelovige ben
ik hoor dan wel Uw woorden
maar denk dat ik U niet goed ken
omdat vele mij daarvan stoorden.

Als U de mens goed kent lieve Heer
hoe kunt U dan nog naar hem horen
hem hoeden en bewaken dag en nacht
neigt U steeds naar hem Uw oren
zelfs heeft hij U ter dood gebracht.

Maar U bestaat slechts uit louter liefde
in genade wilt U ons aanvaarden
en vraagt van ons niets daarvoor terug
dan dat wij niet in ongeloof ontaarden.

Wie zou daar niet willen zijn


Daar waar altijd rozen bloeien
bij helder water uit de fontein
beken van overvloed vloeien.
Wie zou daar niet willen zijn?

Zachte bries waait door bomen
in heerlijk warme zonneschijn
wij op groene gazonnen dromen.
Wie zou daar niet willen zijn?

Waar wij horen zachte woorden
die troosten en verlossen van pijn
als muziek met schone akkoorden.
Wie zou daar niet willen zijn?

Mogen wij rusten van alle zorgen
dagelijks genieten brood en wijn
Één is daar Die voor ons zal zorgen.
Ja, altijd mogen wij daar bij Hem zijn.

Tot aan het einde


Laat mij de weg lopen die ik kies
over vaste gelijke aarde
en dwing mij niet op ander pad
dwang heeft geen waarde

Loop met me mee en wees mijn steun
en laat mij jou ook leiden
zodat we samen ’t pad zullen gaan
van vrede en geen strijden.

Lopen we samen tot het einde
zien wij over de horizon
het pad dat nooit ten einde komt
daar komen wij bij de levensbron.

Wonderschone tuinen voor iedereen


Eens zal mijn zang klinken
in tuinen wonderschoon
zal ik uit de beken drinken
‘t zuiver water heel gewoon.

Dan zal ik dansen door paden
tussen rozen aangelegd
in geur van hun weelde baden
voor alle mensen weggelegd.

Zie ik daar de hemelscharen
van engelen in een lange rij
hoef ik geen zorgen te baren
daar te zijn maakt enkel blij.

Kom verlang ook naar dat oord
waar de angsten zijn verslagen
geef Hem slechts je liefdeswoord
dan zal Hij al je lasten dragen.