Gelouterde puurheid


Die twee, het rein’gend vuur, de pure lucht,
Zij zijn u rijk in gaven toegezonden
Opdat u vele zorgen niet verzucht
Die u met gesels toch zo zwaar verwonden

Dat deze elementen u steeds leiden
Op ‘t levenspad dat u al wand’lend gaat
In dromen over liefde u verblijden
Behoeden tegen ongerief en haat

O volg het rechte pad dat zij u wijzen
In spoor van vreugde en gerechtigheid
De Geest die immer met u mee wil reizen
Die u van angst en zorg op ’t eind bevrijdt

Dan vindt u daar de lucht zo zuiver puur
Gelouterd in de gloed van ’t rein’gend vuur.

Reddingsboot

An Orange and White Pilot Boat From Above Cutting Through Water.

Een vissersboot op grote wereldzee
een net met fijne mazen
zo menigeen vaart mee
in wonderbaarlijk verbazen.

Een vangst zo overvloedig groot
van grote en kleine vissen
gered van dood en ademnood
kunnen zij aan boord het water missen.

En door zee en over land klinkt ’t woord
dat eens het wonder geschiedt,
en iedereen de belofte hoort
dat Zijn gena in liefde ons biedt.

Moeiten


Zie de steen van mijn hart
geworpen aan je voeten
verbrijzel hem met golven
uit oceaan van woordenstroom
en werp het witte stof
op droge blanke stranden

vanuit jouw zijn wil ik dragen
bergen naar onoverbrugbare kloof
zal ik zeeën dempen of bevaren
tot aan verre horizon
waar palmen mij aan strand begroeten
in het witte stof waar liefde begon.

Oude liefde roest niet


We spreken woorden
die we willen horen
in ruimte alleen
bestemd voor deze tijden
die ons daarin brengen

extase tussen harten
en adem luisterend naar
elkanders liefde brengend
ons gevoel tot zinderend
verlangen in eenvoud

slechts enkel woord
gedreven door hartstocht
hunkerend om weerzien
wat wij waren voor elkaar
in jonge jaren van liefde.