Geraakt door Amor


Getroffen door de pijlen van Amor
Val ik zwaar gewond
Aan je voeten neer
Beneveld als in diepe roes
Waaruit ik nimmer keer

Die pijlen hebben mij – wel is waar-
Zeer bezeerd maar ik wil ze
Beslist niet ontlopen
Ze leiden mij naar jou
Met de pijn van de liefde

Getroffen val ik voor je neer
En vraag je om mij op te richten
O schone muze telkens weer
Tracht ik jou te vangen
Met zangen en gedichten