Dank aan eind van de week


Heb gelezen in Uw woord
dat wij in vertrouwen
altijd tot U komen mogen.

Dank dat U ons ook deze week
Uw zegen niet hebt onthouden
maar gesteund en gespaard.

Ondanks steeds ons falen
neemt U ons bij de hand
hebt ons in Uw trouw bewaard.

Aan het eind van deze week
willen wij weer de handen vouwen
omdat ook volgende week
wij weer op U kunnen vertrouwen.

Blijf ons in Uw drie-eenheid steeds nabij


Dank U Heer voor iedere dag
elke dag die U ons weer wil geven
ieder uur dat men U danken mag
elke keer en mijlpaal in ons leven.

Laat ons beseffen grote God
dat wij van U zoveel goeds ontvangen
niet aangewezen zijn op onzeker lot
en niet meer kunnen verlangen.

Blijf ons zo goed gezind o Heer
wil in Uw genade ons nabij zijn
maakt U ons standvastig in Uw leer
en spijzig ons met brood en wijn.

Laat ons gedenken dan het leed
dat U op aarde voor ons wilde lijden
en dat U dat voor ieder van ons deed
om ons van eeuwige dood te bevrijden.

Mogen wij dan ook leven door Uw Geest
die ons steeds op het goede pad wil leiden
en brengen naar Uw hemels feest,
O Heer, wil ons niet af laten glijden.