Hoe zullen wij de nieuwe week beginnen


Hoe zullen wij de nieuwe week beginnen
anders dan in gebed tot U o Heer
wat zouden wij aan eigen krachten winnen
zonder rekening te houden met Uw leer.

Iedere dag opnieuw moeten wij U vragen
of U als Heiland onze steun wil zijn
steeds weer onze moeilijkheden dragen
wil behoeden voor veel ellende en pijn.

Laat ons dan ook opnieuw iedere avond
van elke dag die U ons gedragen heeft
danken dat U die dag bij ons stond
en U danken Heer voor alles wat leeft.

Laat ons met die hoop de nieuwe week ingaan
iedere dag opnieuw tot U ons wenden
zodat wij deze week niet uit zullen gaan
zonder onze dankzegging tot U te zenden.

Hoe zou mijn dank voldoende kunnen wezen


Hoe zou mijn dank voldoende kunnen wezen?
Mijn woorden zijn zo zwak en vol gebreken
daarom moet ik ook ondankbaarheid vrezen
daar mijn gebeden alleen om Uw gaven smeken
en Uw goedheid waarvan U zoveel gaf vergeten
maar enkel denkend mijn aan eigen belangen
terwijl ik het delen van overvloed niet wil weten
maar te veel aan mijn aardse goed blijf hangen.

Open mijn ogen voor de veelheid van Uw gaven
en mijn hart voor U in warme dankbaarheid
alleen al dat U mij wilt leiden naar veilige haven
dat U daar ook voor mij een veilig huis bereidt
geen dank zal ooit Uw goedheid kunnen bevatten
Uw warmte nooit worden overtroffen door de zon
en in het verschiet belooft U ons nog vele schatten
zodat alleen Uw genade mijn dank aanvaarden kon.

Herstelde breuk door goede keuze


Wij zullen onze eigen wegen kiezen
niemand hoeft ons voor te gaan
wat het goede is bepalen we zelf
wij eerst, die keuze hebben we gedaan.

Leven en laten leven voor iedereen
wij kunnen wel ons eigen lot bepalen
en waar wij in nood zijn daar is God
die ons de kolen uit ’t vuur zal halen.

Waarom zouden we God nog meer vragen
Hij geeft ons toch onze eigen keus,
voor Hem, onze vrienden, of naasten
maar wij kiezen voor onszelf is onze leus.

O, ook God mag kiezen, Hij is toch de Heer
en dat Hij voor ons de lasten wilde dragen
ons ook vergeven wil van alle schuld
daar wilden wij Hem toch niet om vragen.

Ja ook Hij heeft Zelf Zijn lot gekozen
als schepper en bovenmachtig Heer
en met Zijn eigen bitter zware keuze
herstelde Hijzélf onze betrekkingen weer.

Herfstpad


Waar witte wol
op blauwe velden weidde
zeilde door zachte bries
gekleed met gouden tressen
en vlammende zomen

boven rood en gele ets
hier en daar zilveren aderen
omzoomd met wuivende halm
langs rimpelend glazen vlak
doorkruist met banen goud

loop ik huiswaarts
over klimmend pad
met eindigend leven
dat voor toekomst borg staat
als schoonheid voor
nageslacht gegeven.

Hemelpoort (Bethel)


Dat die poort ontsluite,
blindheid van ons gezicht,
in ons geloof ontspruite,
de weldaad van het Licht.

Trap, die ons ten hemel leidt
weer tot de aarde mag rijken,
ons van banden bevrijdt
en engelen doet nederstrijken.

Schoon gezicht uit Gods portaal,
waaruit Uw Licht komt stralen,
schijn Uw liefde op allemaal,
dat wij in geloof niet zullen falen.

Goddelijk bewijs dat Jezus op aarde was

Geloof je echt nog in die onzin?
Geloof je echt nog in een God?
Geloof je in het lijden Zijn gewin
in de opstanding ons levenslot ?

Weet je zeker dat Hij op aarde was?
Weet je zeker dat Hij jouw redder is?
Weet je zeker dat Hij zieken genas
de ziel weer heelde door vergiffenis?

Ben je overtuigd van Zijn genade?
Ben je overtuigd dat Hij liefde geeft?
Ben je overtuigd dat Hij ’t kwade
door graf en hel overwonnen heeft?

Als je echt gelooft en je weet zeker
dat jouw Redder ook voor jou stierf
dat Hij ook nam voor jou die beker
dus ook voor jou een plaats verwierf

Als je door Zijn dood en opstanding
overtuigd bent dat ook jij mag delen
in Zijn genade en schuldvergeving
en bij Hem mag komen met velen.

Dan ben jij ook een Goddelijk bewijs
dat nog steeds na tweeduizend jaar
Zijn Geest ons geleid op aardse reis
en ons nog wil behoeden voor gevaar.

Eind en begin van de week

Zaterdagavond een week voorbij
zonder noemenswaardige bijzonderheden
gewoon met de zondag begonnen
gevolgd door zes doordeweekse dagen
iedere dag zijn eigen ritme en sleur
zonder hilariteit dat men over toeren raakt
de week had gewoon zijn eigen tempo.

En morgen begint weer een nieuwe week
met zes gewone doordeweekse werkdagen
met iedere dag weer eigen sleur en ritme
zonder hilariteit dat men over toeren raakt
dus geen noemenswaardige bijzonderheden
toch is er wel iets dat aan die week opvalt
die week begint namelijk weer op zondag

Eerlijk?

Het is niet eerlijk dat ze zoveel lijden
die mensen hebben zoveel tegenslag
U hebt toch beloofd dat U zou bevrijden
ieder die in U zijn heil en redder zag.

Het is niet eerlijk om hen zo te treffen
met ziekte, blaam of zelfs met dood
van elke schuld zou U ons ontheffen
en nu vinden zij enkel ellende en nood.

Het is niet eerlijk wie zal hen helpen
daar U hen nu zelfs de rug toekeert
wie zal hun verdriet en tranen stelpen
waarom hebt U mensen zo bezeerd?

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
van alle ziekte, onheil en ellende op aard
U die ons alle zonden wilt vergeven
die ons ondanks wandaad steeds bewaart.

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
voor alles wat U met lede ogen ziet
U wilt ons alleen toch troosten in dit leven
en door alle ellende lijdt ook U verdriet.

Is het eerlijk aan U de schuld te geven
terwijl U al zo heel veel voor ons deed
aan het kruis ons van schuld ontheven
alle pijnen en smarten voor ons leed.

Het is niet eerlijk dat wij tegen U klagen
alsof door U slechts ziekte en ellende wacht.
Door Uw liefde hoeven wij niet te dragen
omdat U door Uw dood ons hebt thuis gebracht.

Één


Gij schiep ons met één hoofd.
Dat was wel genoeg vond Gij.
Maar wij hebben geloofd,
er kan d’r nog best één bij.

Gij schiep ons met twee ogen,
aanschouwend heel Uw natuur
waar wij in wonen mogen,
genietend van uur tot uur.

Gij schiep ons met twee oren,
om te horen, links en rechts.
Klanken die ons steeds bekoren,
al zijn het kleine geluiden slechts.

Gij schiep ons met één mond,
te spreken maar ook te zwijgen,
met onze vrienden alle stond
niet alleen altijd gelijk te krijgen.

Gij schiep ons met twee armen,
aan allebeide kant een hand.
Om onze medemens te omarmen,
van elke huidskleur en uit elk land.

Gij schiep ons met twee benen,
om mee te kunnen lopen, Heer.
Twee voeten en tien tenen,
wat wensen wij ons nog meer.

Gij voegde alles tot één lichaam,
afhankelijk in onderling verband,
als Uw gemeente in Eén Naam,
gaf Gij ons allen één verstand.

Een Goddelijke struik

Boxwood with fresh green leafs bush in the garden on spring

Er bloeide een struik,
zo maar ergens.
In het veld, een struik,
de planter was nergens.

Vanwaar die struik?
Waarom hier gepoot?
Is ’t naar oud gebruik,
boom groot, planter dood?

Een struik, in volle groei,
schoonheid om te zien
en elke dag meer bloei,
voor meer vrucht misschien.

Helaas waren de vruchten zuur
en is de struik gerooid,
omdat ze in Gods natuur,
Zijn zoete liefde berooid.