Er is een beweging


Er is een beweging op aarde.
Een beweging, getuigend van hoop.
Mensen die weten de waarde,
waarde, van geloof en doop.

Waarde, van eeuwige liefde.
Waarde van het eeuwige woord.
Liefde, die niemand ooit griefde.
Zij hebben van verlossing gehoord.

Verlossing, enkel door Jezus.
Door Zijn offer alleen gebracht.
Zo’n daad, getuigend van ontferming,
kan door geen mens zijn bedacht.

Ze blijven geloven in overtuiging,
tegen elke logica in.
Ze weten het heel zeker,
volharding heeft werkelijk zin.

Blijf hopen op eeuwige vrede.
Verwachtend, vergeving van schuld.
Vertrouwend, op Zijn kracht en rede.
Volhardend, in moed en geduld.

Er is een beweging op aarde.
Niet door mensen opgang gebracht.
Slechts zij kennen die waarde,
Vertrouwend, in zwakheid gehulde macht.

Nog kruis, nog graf, was Zijn einde.
Dat einde was enkel het begin,
van Zijn triomf en overwinning.
Daardoor leidt Hij ons ten hemel in