Tijd van vrede


Hoe lang zal tijd ons nog ten dienste staan
Verlangen wereldvrede eens beschaven
De volken als eenheid tezamen gaan
Op heel de aarde haat en nijd begraven

En zullen wij dan de dorstigen laven
Ons louter samen aan de liefde wijden
En geven ied’re vreemdeling veil’ge haven
Om tegen ellende en nood te strijden

Dan zal de aarde bevrijd zijn van lijden
De banden verbroken van dwang en slavernij
De ziekte en pijn zullen we bestrijden
Is ieder mens van lasten en zorgen vrij

Hoe schoon zullen de bloemen dan weer bloeien
Als ieder elks welzijn dan weer zal boeien.