Laten we dromen


Laten we dromen ’t wezenlijk verschijnsel
liefde die nooit meer voor ons zal vergaan
als wij samen te midden van het leven staan
al wandelend des nachts door het maneschijnsel

aanvoelend ons lichaamsritme bij elkaar
elke hartslag ons lichaam warmte geven
als in een droom de ziel ineen geweven
worden we zo intens de liefde gewaar

zoeken we plekken onzichtbaar door duister
liefde als lichtstraal door het donker schiet
in licht en donker eenheid samen komen

overal waar wij horen ’t zacht gefluister
van windgeruis door bomen of in het riet
willen wij luisteren naar onze dromen.