Werkdruk


Steeds zoekend naar concentratie
Mis ik de woorden die ik schrijven wil
Ergens moeten ze zijn verborgen
In een uithoek van mijn geheugen
Of verduisterd in mijn slijtend brein

Ik maak mij wel zorgen om ’t gemis
En vermoei mij op mijn zoektocht
Herinner mij nog mijn jonge jaren
En gemak van leven en wenden

Ach niet ’t tobben zal mij de toekomst
Vereenvoudigen noch versnellen
Met ’t heden ben ik best tevree
Met wat ik heb zal ik ’t toch moeten stellen.