Aan de macht


O heersers, o groten der aard
Hoe groot is uw invloed
Hoe groot is uw macht
Hoeveel is een leven u waard

Voor geen macht zult u buigen
Eer en bezit bestrijd
u te vuur en te zwaard
En anders valt alles in duigen

Ten koste van velerlei leven
Zal elke natie u dienen
U bent de machtigste, de grootste
En laat de wereld beven

Maar ziet wat de mens waardeert
De kleine, de zachtmoedige
Die elke mens wil dienen
’t Wordt tijd dat u daarvan leert